Enpresa eta zerbitzuak

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco [Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras] - Viceconsejeria de Infraestructuras y Transportes

Salgaien eta bidaiarien garraioa antolatzeko eta planifikatzeko eginkizunen barruan, honako hauek sartzen dira:

  • Arau-proiektuak egitea EAEren eskumenekoak diren gaietan.
  • Garraio Jasangarriaren Gida Plana egitea, erakundeen ekintza publiko eta pribatuak bideratzeko tresna gisa, bai eta haren ondoriozko garraioaren modernizazioa planifikatzeko beste tresna batzuk ere.
  • Eta Euskadiko Garraio Agintaritzaren jarduera, kontsulta eta koordinaziorako organo gorena den aldetik. Hori guztia garraio-eredu iraunkor eta efiziente baterantz eboluzionatzeko helburuarekin.
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco [Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras] - Viceconsejeria de Infraestructuras y Transportes

Zerbitzuak

  • Administrazioak
Donostia - San Sebastián, 1 - Lakua
01010 Vitoria - Gasteiz (Alava - Araba) Spain
T: 945 01971
W: www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/garraioak/
E: vi-trans@euskadi.eus