Enpresa eta zerbitzuak

Diputación Foral de Bizkaia - Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Bizkaiko Foru Aldundia (ofizialki Bizkaiko Foru Aldundia gaztelaniaz eta Bizkaiko Foru Aldundia euskaraz) Bizkaiko lurralde historikoko gobernu-organoa da. Espainiako gainerako probintzietako probintzia-diputazioek dituzten eskumen arruntez gain, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko gisa dituen izaeraren ondoriozko eskumen espezifikoak ditu, Autonomia Estatutuaren eta Lurralde Historikoen 1983ko Legearen arabera.

Aldundia Bizkaiko Batzar Nagusien mendeko organo betearazlea da (organo arauemailea da).

Diputación Foral de Bizkaia - Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial

Zerbitzuak

  • Administrazioak
Obispo Orueta, 6
48009 Bilbao (Bizkaia) Spain
T: 944068000
W: www.bizkaia.eus
E: berrikuntza@bizkaia.net